Povodňový plán města MiroticePOVODŇOVÝ PLÁN města Mirotice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 13251/2015-122; ze dne 12. 03. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR008295/2015; ze dne 24. 02. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Písek, Odbor životního prostředí
Č. j.: ZP01/2015/11771/3/LH; ze dne 07. 04. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 12. 2020
offline verze 08. 12. 2020
digitalizovaná verze 08. 12. 2020
databáze POVIS 08. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i