Povodňový plán obce MikulůvkaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Mikulůvka

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Stanovisko Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR942/010519/2022; ze dne 08. 09. 2022
Stanovisko Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-39230/2022/5419-TK; ze dne 20. 09. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚVM/209766/2022; ze dne 05. 10. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 08. 2022
offline verze 19. 08. 2022
digitalizovaná verze 19. 08. 2022
databáze POVIS 19. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i