Povodňový plán městyse MikulovicePOVODŇOVÝ PLÁN městyse Mikulovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM020475/2015-219/To; ze dne 02. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LČR952/001626/2015; ze dne 13. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Znojmo, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUZN 55554/2015; ze dne 22. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2020
offline verze 15. 12. 2020
digitalizovaná verze 15. 12. 2020
databáze POVIS 15. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i