Povodňový plán obce MeziříčíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Meziříčí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: PVL-58745/2023/120; ze dne 31. 08. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/042320/2023; ze dne 10. 10. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: METAB 28385/2014/OŽP/Kr; ze dne 13. 06. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 08. 2023
offline verze 24. 08. 2023
digitalizovaná verze 24. 08. 2023
databáze POVIS 24. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i