Povodňový plán obce MetylovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Metylovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: 04056/922/45,07/2016; ze dne 23. 03. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001298/2016; ze dne 21. 03. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Oddělení právní a organizační
Č. j.: MUFO 10047/2016 ; ze dne 02. 05. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 04. 2021
offline verze 06. 04. 2021
digitalizovaná verze 06. 04. 2021
databáze POVIS 06. 04. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i