Povodňový plán městyse MěřínPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Měřín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-18702/2020/5419; ze dne 12. 06. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/003579/2020; ze dne 07. 07. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziřící, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/59284/2020-vrano/15023/2020; ze dne 24. 07. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 04. 2020
offline verze 24. 04. 2020
digitalizovaná verze 24. 04. 2020
databáze POVIS 24. 04. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i