Povodňový plán obce MankovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Mankovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, s. p.
Č. j.: POD/18631/2021/922/45.16; ze dne 19. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Odry - Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚO/22840/2021; ze dne 25. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 11. 2021
offline verze 25. 11. 2021
digitalizovaná verze 25. 11. 2021
databáze POVIS 25. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i