Povodňový plán města LužePOVODŇOVÝ PLÁN města Luže

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: ; ze dne 14. 01. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 02. 2022
offline verze 24. 02. 2022
digitalizovaná verze 24. 02. 2022
databáze POVIS 24. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i