Povodňový plán města LužePOVODŇOVÝ PLÁN města Luže

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLA/Ja/2022/023389; ze dne 06. 06. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR947004294/2022; ze dne 21. 06. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí
Č. j.: CR 079178/2022 OŽP/Ru; ze dne 10. 10. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 05. 2022
offline verze 13. 05. 2022
digitalizovaná verze 13. 05. 2022
databáze POVIS 13. 05. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i