Povodňový plán obce LukavecPOVODŇOVÝ PLÁN obce Lukavec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/31839/2020-2/301100; ze dne 28. 07. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULO 25022/2020; ze dne 24. 08. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 24. 09. 2020
offline verze 24. 09. 2020
digitalizovaná verze 24. 09. 2020
databáze POVIS 24. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i