Povodňový plán obce LovečkovicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Lovečkovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR946/005799/2022; ze dne 06. 09. 2022
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/38402/2022-2/032400; ze dne 16. 08. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULTM/0086123/22/ŽP/JBa; ze dne 28. 11. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 08. 2022
offline verze 22. 08. 2022
digitalizovaná verze 22. 08. 2022
databáze POVIS 22. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i