Povodňový plán obce LitíčPOVODŇOVÝ PLÁN obce Litíč

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/048474; ze dne 11. 09. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - Odbor ŽP - Vodní hospodářství
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 11. 2023
offline verze 13. 11. 2023
digitalizovaná verze 13. 11. 2023
databáze POVIS 13. 11. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i