Povodňový plán obce Lípa nad OrlicíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Lípa nad Orlicí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/22100; ze dne 11. 08. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/003448/2014; ze dne 11. 08. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: SÚŽP 4384/14-21574/14-jd; ze dne 21. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 06. 2023
offline verze 23. 06. 2023
digitalizovaná verze 23. 06. 2023
databáze POVIS 23. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i