Povodňový plán obce LibotenicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Libotenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/14/32723; ze dne 01. 12. 2014
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: 301100-1004/2015; ze dne 25. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/40548/2014; ze dne 11. 02. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 05. 2024
offline verze 29. 05. 2024
digitalizovaná verze 29. 05. 2024
databáze POVIS 29. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i