Povodňový plán města LetovicePOVODŇOVÝ PLÁN města Letovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LČR 952/2114/2015; ze dne 12. 06. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM026186/2015-219/Ze; ze dne 03. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí
Č. j.: DMBO 13788/2015; ze dne 09. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 06. 2023
offline verze 20. 06. 2023
digitalizovaná verze 20. 06. 2023
databáze POVIS 20. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i