Povodňový plán obce KvětnicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Květnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: ; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 09. 2023
offline verze 29. 09. 2023
digitalizovaná verze 29. 09. 2023
databáze POVIS 29. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i