Povodňový plán městyse KřtinyPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Křtiny

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/004717/2019; ze dne 15. 10. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Blansko - Odbor životního prostředí
Č. j.: MBK 58001/2019; ze dne 08. 11. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 11. 2019
offline verze 21. 11. 2019
digitalizovaná verze 21. 11. 2019
databáze POVIS 21. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i