Povodňový plán městyse KřižanovPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Křižanov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-49681/2020/5419; ze dne 18. 12. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/114420/2021; ze dne 25. 05. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziřící, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/28231/2021-vrano/7287/2021; ze dne 14. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 03. 2022
offline verze 04. 03. 2022
digitalizovaná verze 04. 03. 2022
databáze POVIS 04. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i