Povodňový plán obce KřesínPOVODŇOVÝ PLÁN obce Křesín

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/23779/2023-2/032400; ze dne 01. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Lovosice, Odbor rozvoje města a životního prostředí
Č. j.: MULO 25245/2023; ze dne 30. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 05. 2023
offline verze 04. 05. 2023
digitalizovaná verze 04. 05. 2023
databáze POVIS 04. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i