Povodňový plán obce KoutyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kouty

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR943/005467/2022; ze dne 16. 09. 2022
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-39231/2022/5419/ju; ze dne 16. 09. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP 92582/22 - SPOS 14146/2022/Rep; ze dne 16. 11. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 09. 2022
offline verze 13. 09. 2022
digitalizovaná verze 13. 09. 2022
databáze POVIS 13. 09. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i