Povodňový plán obce KostomlátkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kostomlátky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/032741; ze dne 11. 08. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNYM-100/64940/2023/Kra; ze dne 29. 08. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 09. 2023
offline verze 11. 09. 2023
digitalizovaná verze 11. 09. 2023
databáze POVIS 11. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i