Povodňový plán obce KostelecPOVODŇOVÝ PLÁN obce Kostelec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, státní podnik
Č. j.: LCR945/001262/2022; ze dne 11. 02. 2022
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-73659/2021/320; ze dne 20. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Stříbro - Odbor životního prostředí
Č. j.: 1023/ŽP/22; ze dne 18. 05. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 04. 2022
offline verze 21. 04. 2022
digitalizovaná verze 21. 04. 2022
databáze POVIS 21. 04. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i