Povodňový plán obce KlobukyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Klobuky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-74058/2021/460 ; ze dne 22. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Slaný, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUSLANY/56368/2021/OŽP; ze dne 15. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 11. 2021
offline verze 02. 11. 2021
digitalizovaná verze 02. 11. 2021
databáze POVIS 02. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i