Povodňový plán města Klobouky u BrnaPOVODŇOVÝ PLÁN města Klobouky u Brna

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-16256/2018/5419; ze dne 20. 07. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/003053/2018; ze dne 17. 07. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUH/58198/18/492; ze dne 13. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 05. 2024
offline verze 10. 05. 2024
digitalizovaná verze 10. 05. 2024
databáze POVIS 10. 05. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i