Povodňový plán obce KateřinicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Kateřinice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR957/051698/2023; ze dne 17. 04. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 54306/2023; ze dne 02. 06. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 07. 2023
offline verze 12. 07. 2023
digitalizovaná verze 12. 07. 2023
databáze POVIS 12. 07. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i