Povodňový plán města KaplicePOVODŇOVÝ PLÁN města Kaplice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR954/001521/2014; ze dne 03. 01. 2024
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kaplice - Odbor životního prostředí a úřad územního plánování
Č. j.: MěÚK/08618/2014; ze dne 09. 09. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 03. 2024
offline verze 11. 03. 2024
digitalizovaná verze 11. 03. 2024
databáze POVIS 11. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i