Povodňový plán města JistebnicePOVODŇOVÝ PLÁN města Jistebnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-74798/2021/120; ze dne 02. 11. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tábor - Odbor životního prostředí
Č. j.: METAB 66187/2021/OŽP/Kr; ze dne 22. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 11. 2021
offline verze 12. 11. 2021
digitalizovaná verze 12. 11. 2021
databáze POVIS 12. 11. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i