Povodňový plán města JevíčkoPOVODŇOVÝ PLÁN města Jevíčko

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM040468/2015-219/Ro; ze dne 25. 08. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/003528/2015; ze dne 05. 08. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravská Třebová - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMT28302/2015; ze dne 13. 10. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 05. 2021
offline verze 04. 05. 2021
digitalizovaná verze 04. 05. 2021
databáze POVIS 04. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i