Povodňový plán obce Jakubov u Moravských BudějovicPOVODŇOVÝ PLÁN obce Jakubov u Moravských Budějovic

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-2266/2022/5419; ze dne 07. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMB/OŽP/7388/2022; ze dne 24. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 02. 2022
offline verze 18. 02. 2022
digitalizovaná verze 18. 02. 2022
databáze POVIS 18. 02. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i