Povodňový plán městyse Hustopeče nad BečvouPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Hustopeče nad Bečvou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-54085/2021/5419; ze dne 17. 12. 2021
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR942/123644/2021; ze dne 08. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí
Č. j.: OSUZPD/14317/22-3; ze dne 23. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 03. 2024
offline verze 04. 03. 2024
digitalizovaná verze 04. 03. 2024
databáze POVIS 04. 03. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i