Povodňový plán městyse Hustopeče nad BečvouPOVODŇOVÝ PLÁN městyse Hustopeče nad Bečvou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM053146/2016-419/To; ze dne 20. 10. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/005050/2016; ze dne 29. 09. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Oddělení životního prostředí
Č. j.: OSUZPD/20166/16; ze dne 09. 12. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 11. 03. 2020
offline verze 11. 03. 2020
digitalizovaná verze 11. 03. 2020
databáze POVIS 11. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i