Povodňový plán obce HudčicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Hudčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR944/004433/2022; ze dne 29. 06. 2022
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-41493/2022/120; ze dne 06. 06. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: MeUPB 71562/2022/OZP/Wa; ze dne 25. 07. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 05. 2022
offline verze 19. 05. 2022
digitalizovaná verze 19. 05. 2022
databáze POVIS 19. 05. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i