Povodňový plán obce Hrušovany u BrnaPříslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
Tel.: 547 236 117, 602 766 388
E-mail: podatelna@ouhrusovany.cz
Nádražní 750, 667 01 Židlochovice
Tel.: 547 428 760
E-mail: komenda@zidlochovice.cz
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111
E-mail: posta@jmk.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.