Povodňový plán obce Hrušovany u BrnaDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon
Ing. Mgr. Pavel Kadlec starosta 602 766 388
Ing. Pavla Dratvová I. místostarostka 602 533 488
Ing. arch. Dušan Knoflíček II. místostarosta 775 075 058

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Jaromír Komenda Velitel JSDH  
Petr Galoch Obecní policie 539 083 666,
724 517 330
Vít Veis Strojník JSDH  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obec Hrušovany u Brna Elektocentrála 7500 – 2ks,
kalové čerpadlo 230 V - 2 ks,
kalové čerpadlo 380 V – 1 ks,
kalové čerpadlo motorové – 1 ks,
plovoucí motorové čerpadlo – 1 ks,
motorová řetězová pila – 2 ks
HZ Masarykova 680 Ing. Jaromír Komenda

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hrušovany u Brna

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Sportovní hala Jízdárenská Evakuační středisko Jízdárenská 698 Roman Ivičič,
Anna Závišková
-- --

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Hruška – Miloslava Mašová Jiřího z Poděbrad 96 Miloslava Mašová 731 042 752

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodárenská akciová společnost, a.s. Soběšická 820/156, 638 00 Brno Lesná Pavel Nevídal 602 508 213