Povodňový plán města Hrochův TýnecPOVODŇOVÝ PLÁN města Hrochův Týnec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: PLa/Št/2022/049360 ; ze dne 25. 10. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 043871/2023 OŽP/Ks; ze dne 22. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 09. 2023
offline verze 26. 09. 2023
digitalizovaná verze 26. 09. 2023
databáze POVIS 26. 09. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i