Povodňový plán obce HovězíPOVODŇOVÝ PLÁN obce Hovězí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-25579/2023/5419/ju; ze dne 19. 06. 2023
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR957/053236/2023; ze dne 23. 06. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 79474/2023; ze dne 26. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 08. 2023
offline verze 30. 08. 2023
digitalizovaná verze 30. 08. 2023
databáze POVIS 30. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i