Povodňový plán obce Horní ŽivoticePOVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Životice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/03051/2022/922/45.03; ze dne 12. 02. 2022
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR941/001273/2022; ze dne 22. 02. 2022
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Brutnál - Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/19752-22/pro - OŽP-pro_93/2022/pro; ze dne 10. 03. 2022
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 03. 2022
offline verze 21. 03. 2022
digitalizovaná verze 21. 03. 2022
databáze POVIS 21. 03. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i