Povodňový plán obce Horní ÚjezdPOVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Újezd

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2023/015969; ze dne 05. 04. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/053806/2023; ze dne 04. 04. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MěÚ Litomyšl 030064/2023/ ; ze dne 02. 05. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 05. 2023
offline verze 19. 05. 2023
digitalizovaná verze 19. 05. 2023
databáze POVIS 19. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i