Povodňový plán obce Horní StropnicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Stropnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-61963/2020/120; ze dne 10. 09. 2020
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/004442/2020; ze dne 03. 12. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Trhové Sviny, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUTS/6827/21/Pla; ze dne 18. 03. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2020
offline verze 18. 12. 2020
digitalizovaná verze 18. 12. 2020
databáze POVIS 18. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i