Povodňový plán obce Horní MoštěnicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Horní Moštěnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM012499/2015-219/To; ze dne 14. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerova, Kancelář primátora, oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/54026/2015/KRIZ/VacJ; ze dne 04. 05. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 05. 2023
offline verze 26. 05. 2023
digitalizovaná verze 26. 05. 2023
databáze POVIS 26. 05. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i