Povodňový plán obce SebraniceHladinoměry - Sebranice

Sebranice (Jalový potok)

Hladinoměrné čidlo na Jalovém potoku se nachází na správním území obce Sebranice. Hladinoměrné čidlo je umístěno na propustku o DN 1000 pod mostkem v prostoru koupaliště. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů