Povodňový plán města Heřmanův MěstecPOVODŇOVÝ PLÁN města Heřmanův Městec

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/Ja/17/31935; ze dne 31. 08. 2017
Lesy České republiky s. p.
Č. j.: LCR953/003385/2017; ze dne 18. 09. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 080295/2013 OŽP/Ha; ze dne 02. 12. 2013
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 31. 10. 2023
offline verze 31. 10. 2023
digitalizovaná verze 31. 10. 2023
databáze POVIS 31. 10. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i