Povodňový plán obce HalenkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Halenkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-25616/2023/5419-TK; ze dne 20. 06. 2023
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/053242/2023; ze dne 10. 07. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vsetín, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVS 79542/2023; ze dne 26. 07. 2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 08. 2023
offline verze 30. 08. 2023
digitalizovaná verze 30. 08. 2023
databáze POVIS 30. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i