Povodňový plán obce DvorcePOVODŇOVÝ PLÁN obce Dvorce

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/14536/2020/922/45.03; ze dne 04. 09. 2020
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR951/004122/2020; ze dne 25. 09. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/66844-20/pro - OŽP-pro_322/2020/pro; ze dne 20. 10. 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 11. 2020
offline verze 04. 11. 2020
digitalizovaná verze 04. 11. 2020
databáze POVIS 04. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i