Povodňový plán obce DřenicePOVODŇOVÝ PLÁN obce Dřenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: PLa/Ja/2021/012273; ze dne 24. 03. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Č. j.: CR 035000/2021 OŽP/Ru; ze dne 18. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 07. 2021
offline verze 14. 07. 2021
digitalizovaná verze 14. 07. 2021
databáze POVIS 14. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i