Povodňový plán obce Dolní LoučkyPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Loučky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/001192/2018; ze dne 14. 03. 2018
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM009137/2018-419/To; ze dne 02. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí
Č. j.: MUTI 8876/2018/OŽP/Ce; ze dne 29. 03. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 09. 2020
offline verze 25. 09. 2020
digitalizovaná verze 25. 09. 2020
databáze POVIS 25. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i