Povodňový plán obce Dolní BrannáPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Branná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/15/8861; ze dne 08. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001347/2014; ze dne 19. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství
Č. j.: ŽP/7979/2015-2; ze dne 31. 10. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 17. 12. 2020
offline verze 17. 12. 2020
digitalizovaná verze 17. 12. 2020
databáze POVIS 17. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i