Povodňový plán města Dolní BousovPOVODŇOVÝ PLÁN města Dolní Bousov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy ČR, s. p.
Č. j.: LCR946/083478/2021; ze dne 18. 10. 2021
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: Pla/Ja/2021/048466; ze dne 25. 10. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, Oddělení Vodního hospodářství
Č. j.: 124594/2021/VH/MaJi; ze dne 09. 11. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 10. 2021
offline verze 08. 10. 2021
digitalizovaná verze 08. 10. 2021
databáze POVIS 08. 10. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i