Povodňový plán obce Dolánky nad OhříPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dolánky nad Ohří

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik
Č. j.: POH/19729/2021-2/301100; ze dne 12. 05. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litoměřice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MULTM/0034596/21/ŽP/JPa; ze dne 02. 06. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 14. 07. 2021
offline verze 14. 07. 2021
digitalizovaná verze 14. 07. 2021
databáze POVIS 14. 07. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i