Povodňový plán města DobruškaPOVODŇOVÝ PLÁN města Dobruška

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/15/9572; ze dne 15. 04. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001456/2015; ze dne 14. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Dobruška, Odbor výstavby a životního prostředí
Č. j.: MUD 3367/2015 OVŽP/TS; ze dne 21. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 21. 02. 2024
offline verze 21. 02. 2024
digitalizovaná verze 21. 02. 2024
databáze POVIS 21. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i