Povodňový plán obce DobříkovPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dobříkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, s. p.
Č. j.: VHD/14/9080; ze dne 01. 04. 2014
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR953/001052/2014; ze dne 07. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vysoké Mýto, Odbor životního prostředí
Č. j.: 15132/2014/OŽP-2; ze dne 06. 05. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 01. 2022
offline verze 27. 01. 2022
digitalizovaná verze 27. 01. 2022
databáze POVIS 27. 01. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i