Povodňový plán obce Dobrá VodaPOVODŇOVÝ PLÁN obce Dobrá Voda

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM-8432/2021/5419; ze dne 16. 03. 2021
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR942/114171/2021; ze dne 10. 05. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/25595/2021-vrano /4860/2021; ze dne 21. 05. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 29. 01. 2021
offline verze 29. 01. 2021
digitalizovaná verze 29. 01. 2021
databáze POVIS 29. 01. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i